SELAMAT DATANG

Wednesday, 29 August 2012

SELAMAT MENYAMBUT HARI KEMERDEKAAN KALI KE-55ERTI KEMERDEKAAN

Kemerdekaan yang dikecapi bermakna kita bebas bukan sekadar daripada penjajahan fizikal malahan mencakupi spiritual dan mental. Erti kemerdekaan yang dinikmati ialah membebaskan diri daripada cengkaman kuasa asing seterusnya berusaha bangkit sebagai bangsa bermaruah. Kekuatan politik untuk memperolehi kemerdekaan perlu didokong oleh penguasaan ilmu pengetahuan untuk mempercepatkan proses pembangunan negara.

Menyorot kembali perjuangan kemerdekaan bangsa Melayu sejak 1511 hingga ke Perang Dunia Kedua 1941-1945, negara ini telah mengalami 3 peringkat perjuangan. Peringkat pertama, secara militan atau gerila, perjuangan pondok yang dipelopori oleh golongan ulama dan kemudian golongan nasionalisma yang berjuang melalui mata pena. Ketiga-tiga kategori perjuangan ini berjalan berasingan sehinggalah pada cadangan untuk mengadakan Kongres Melayu pertama pada 1-4 Mac 1946 diadakan dan menyatukan ketiga-tiga kategori perjuangan ini dengan lebih tersusun dan teratur.

Menjadi tanggungjawab rakyat generasi baru hari ini untuk mengenang dan menghayati erti kemerdekaan. Tugas kita pada hari ini adalah memenuhi dada dengan ilmu pengetahuan agar kemerdekaan yang dimiliki dapat dipertahankan dan dikekalkan. Tanpa ilmu pengetahuan, kemerdekaan yang baru sahaja diperolehi amat rapuh.

Rakyat perlu bersedia menghadapi pelbagai cabaran untuk memperkasakan bangsa yang merdeka. Sementelah seluruh rakyat Malaysia telah melalui pelbagai cabaran getir, kemerdekaan perlu dihayati dan diisi dengan memelihara kekuatan politik, ekonomi, sosial, agama, bahasa, budaya dan seni warisan bangsa. Segala jurang pembangunan, ekonomi dan sosial di kalangan kaum perlu dirapatkan dan diperkukuhkan agar saling menikmati erti kemerdekaan. Perpaduan yang terbina semenjak usaha memperolehi kemerdekaan perlu diteruskan dan disemai supaya rakyat menjadi semakin kukuh. 

Bumi bertuah ini telah melahirkan ramai pemimpin berkaliber ketika negara bergelut dengan pelbagai masalah seperti kemiskinan, taraf pendidikan yang rendah, perpaduan kaum bahkan ancaman komunis ketika Darurat yang diisytiharkan sejak 1948 lagi. Dengan memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru 1970-1990 (DEB), Rancangan Buku Hijau dan Buku Merah, rancangan mempertingkatkan penguasaan ekonomi penduduk bumiputera dan jurang perbezaaan antara kaum dapat diharmonikan. Dasar pendidikan bermula dari Penyata Razak dan Rahman Talib hingga kini berjaya membebaskan diri rakyat daripada belenggu kejahilan kepada masyarakat moden. 

Beberapa dasar negara telah diperkenalkan seperti Dasar Pandang ke Timur, Dasar Perindustrian, Dasar Pensyarikatan dan Wawasan 2020 telah menjadikan Malaysia negara maju. Kemerdekaan menjadikan kita bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas menyusun hala tuju sendiri. Kita bebas dari sudut ekonomi, politik, ketenteraan, budaya dan agama. Bebas dalam erti kata mengikut acuan dan kemahuan kita untuk membentuk jati diri bangsa Malaysia yang berdaulat.

Menyelami erti kemerdekaan dengan menyusuri lembaran sejarah bangsa akan menyedarkan seluruh rakyat betapa perjuangan kemerdekaan tidak pernah terhenti. Seharusnya kegemilangan ini menjadi pemangkin kepada generasi baru negara untuk meneruskan kecemerlangan yang telah dicapai. Pengorbanan generasi terdahulu perlu menjadi inspirasi untuk kita terus berusaha gigih menjadi bangsa yang maju dan moden.


MERDEKA!!!!!Friday, 17 August 2012

MODUL KEROHANIAN PKNC KUALA KANGSAR


OBJEKTIF


1.  Sebagai panduan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kerohanian dalam pendidikan luar selaras
     dengan kurikulum pusat kokurikulum.

2. Untuk mengetahui, memahami dan memilih aktiviti yang bersesuaian mengikut kumpulan
    sasar.

3. Aktiviti yang disarankan dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi,
    rohani dan intelek.

 

PENGERTIAN KEROHANIAN


Perkataan kerohanian ialah kata terbitan daripada perkataan roh. Maksudnya  perihal tentang rohani. Perkataan rohani berasal daripada kata ‘ruh’. ‘Ruh’ dalam bahasa Arab ada dua pengertian; dalam pengertian literaldiertikan pernafasan yang keluar dari jantung dan dalam pengertian istilahialah al-Latifat al-Rabbaniyyat iaitu persediaan semula jadi yang ada pada jantung untuk menerima dan melihat cahaya kebenaran dan hakikat muthlak melalui mata hatinya. Jadi yang dikehendaki dengan kerohanian ialah perkara yang berkaitan dengan batin manusia dalam hubungannya dengan Allah s.w.t, kebersihan dan kekotorannya, sensitif dan tidak sensitifnya, menurun dan meningkatnya dan sejauh mana komitmennya dengan hukum Allah s.w.t.

Al-Qur’an ada menggunakan istilah lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan roh  iaitu al-‘Aql, al-Qalb dan al-Nafs. Rasulullah s.a.w menyebut perkara yang sama dalam Hadithnya dengan istilah Mudqhat iaitu Qalb (hati).


KELEBIHAN AKTIVITI KEROHANIAN DALAM PENDIDIKAN LUAR


1. Dapat menyediakan aktiviti yang berhubungkait dengan naluri semula jadi manusia.
2. Dapat menghindarkan daripada aktiviti yang melalaikan.
3. Dapat menggabungjalinkan aktiviti lain dengan aspek kerohanian.
4. Keberkatan dari Allah s.w.t. dalam setiap aktiviti yang dijalankan 
5. Melahirkan perasaan kasih dan sayang kepada agama.

 JENIS-JENIS MODUL AKTIVITI KEROHANIAN


a. TERAS         1.  Istinjak dan bersuci
2.  Solat berjamaah
3.  Santapan rohani (kuliah suboh dan maghrib)
4.  Bacaan Yaasin , Tahlil dan Doa
5.  Zikir, Selawat dan Doa
6.  Penghayatan Al-Qur’an dan Hadith
7.      Rukhsah solat
8.      Adab Memotong Kuku

b. PILIHAN     9.  Panduan arah qiblat
10.  Pengurusan Jenazah
11. Ibadat Haji
12. Sembelihan
13. Qiyamullail
14. Forum Ehwal Islam
15. Kebudayaan Islam


CONTOH MODUL
MODUL 12

Tajuk               : Amali Sembelihan
Masa                : 2 jam

Tempat              : Tempat lapang yang bersesuaian
Matlamat          : Melahirkan pelajar yang perihatin terhadap makanan yang halal dan baik.

Objektif            :- Mendedahkan pelajar tentang teknik penyembelihan yang tepat dan betul
                             mengikut syariat Islam.
- melahir pelajar yang berkebolehan menyempurnakan penyembelihan .
- melahirkan pelajar yang mementingkan kebersihan dalam kehidupan kearah 
   kecemerlangan dunia dan akhirat.

Kumpulan sasar   : pelajar sekolah menengah
Peralatan              :- pisau sembelihan
                              - ayam / burung puyuh
                              - air
                              - alatan yang berkaitan

Personel              :- Penyembelih bertauliah
                             - Jurulatih / pembantu
                             - peserta
           
Sebelum aktiviti  :- memastikan segala peralatan mencukupi
                             - memastikan pakaian peserta bersesuaian dengan aktiviti
                             - membahagikan kumpulan untuk aktiviti.

Semasa aktiviti   :- Dimulai dengan bacaan Ummul kitab – Al-Fatihah.
                             - edaran borang penilaian sebelum aktiviti.
                             - Penerangan sembelihan
                             - Amali sembelihan
                             - Jurulatih membantu dan memantau aktivtiti yang dijalankan.

Selepas aktiviti   :- memastikan segala peralatan yang digunakan dibersihkan dan disimpan
                              semula.
   - membersihkan diri dan tempat yang digunakan.
   - menguruskan binatang sembelihan untuk masakan.
   - edaran borang penialaian selepas aktiviti
   - jurulatih membuat rumusan berkaitan aktiviti yang dijalankan.
   - ketua kumpulan melapor untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada
    penceramah
                             - diakhiri dengan tasbih kaffarah dan surah al-Asr.
  - pelajar beredar dengan tertib sambil berselawat dan bersalaman.
MODUL 15Tajuk               : Malam Kebudayaan Islam
  - Nasyid
  - Pentomen
  - Puisi / sajak Islam
  - Alat musik Islam

Masa                : 2 jam
Tempat                        : Kawasan perkhemahan yang sesuai.
Matlamat          : Pelajar dapat memahami konsep hiburan dalam Islam

Objektif           :- mendedahkan kepada pelajar jenis hiburan yang dibolehkan dalam Islam
 - mengisi naluri semula jadi manusia dengan hiburan yang terkawal
 - melahirkan pelajar yang berakhlak mulia.

Kumpulan sasar           : pelajar sekolah rendah / menengah
Peralatan          :- kompang
                         - tamburin
                         - bonggo
                         - kompang Iran
                         - P.A sistem
                         - kanopi
                         - bahan edaran
                         - karoeke

Personel           :- ketua aktiviti
 - Jurulatih
 - kumpulan persembahan.
                         - peserta

Sebelum aktiviti:- memastikan semua kelengkapan / peralatan ada.
                         - memastikan setiap  kumpulan telah bersedia untuk persembahan
                         - memastikan setiap persembahan ada unsur pengajaran.
                         - mengasingkan antara persembahan lelaki dan perempuan

Semasa aktiviti :- dimulai dengan bacaan Ummul kitab, al-fatihah
                         - edaran borang penilaian sebelum aktiviti.
                         - memastikan pengacara menghidupkan suasana majlis.
                         - memastikan peserta dalam keadaan terkawal.
                         - memantau persembahan pelajar
 - memilih persembahan terbaik untuk pemenang (jika dipertandingkan)

Selepas aktiviti :- memastikan semua peralatan disimpan semula.
                         - edaran borang penialaian selepas aktiviti.
                         - jurulatih membuat rumusan berkaitan aktiviti yang dijalankan.
                         - diakhiri dengan tasbih kaffarah dan surah al-Asr.
                         - memastikan pelajar beredar dengan tertib.

MODUL PENDIDIKAN MORAL PKNC KUALA KANGSARPENGERTIAN PENDIDIKAN MORAL

Perkataan Moral mengikut Kamus Dewan bermaksud ajaran atau pegangan bukan buruk, baik sesuatu perbuatan (kelakuan, kewajipan dan lain-lain), sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau diukur dari segi baik buruk sesuatu akhlak.

Kesimpulannya, Pendidikan Moral membawa maksud suatu pendidikan atau ajaran yang mengelokkan perbuatan, kelakuan, sikap atau tingkah laku seseorang. Seseorang yang moralnya tinggi adalah orang yang baik akhlaknya.

KELEBIHAN AKTIVTIT PENDIDIKAN MORAL DALAM PENDIDIKAN LUAR.

1.      Dapat menyediakan aktiviti berkesinambungan dengan naruli semulajadi manusia.
2.      Dapat menghindarkan peserta dari aktiviti yang tidak sihat.
3.      Dapat menggabungjalinkan aktiviti lain dengan aspek moral / akhlak.
4.      Dapat membantu kearah pembinaan insan yang menyeluruh, harmonis dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
5.      Dapat melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta boleh memberi sumbangan kepada keharmonian masyarakat dan negara.

JENIS JENIS MODUL AKTIVITI PENDIDIKAN MORAL

1.      Cintakan Negara
2.      Bersatu Padu
3.      Kerjasama
4.      Hormat Menghormati
5.      Kebersihan.

Kaedah yang digunakan:

1.      Pidato
2.      Lakonan
3.      Permainan
4.      Sajak / Pantun
5.      Khidmat Masyarakat (Khidmas)MODUL 1

Tajuk               : Cintakan Negara
                          Tajuk-tajuk pilihan
- Negaraku
                          - Perjuangan Kearah Kemerdekaan.
                          - Tanggungjawab Mempertahankan Negara.

Kaedah            : Pidato / lakonan
Masa                :  30 minit – 45 minit / 2 jam
                           - Antara solat maghrib – Isya’
                           - slot khas

Tempat             : Dewan
                          - tempat yang bersesuaian

Matlamat          : Melahirkan pelajar yang mencintai negara dan bersedia berkorban  untuk
  negara.
Objektif 
 :- mendidik pelajar mencintai negara.
- mendedahkan pelajar tentang erti kemerdekaan.
- menyedarkan pelajar tentang kepentingan mempertahankan kemerdekaan.

Kumpulan sasar           : pelajar bukan Islam menengah dan rendah
Peralatan          : - P.A sistem
   - alatulis
   - kertas majung
   - buku rujukan

Personal           : - Ketua aktiviti
                          - Jurulatih
                          - Peserta

Sebelum Aktivi:- Mengenalpasti lokasi yang bersesuaian.
              - Mengenalpasti jurulatih aktiviti
                           - Memastikan peserta berpakaian sesuai
                           - Memastikan peralatan / jurulatih mencukupi dan berada dilokasi.

Semasa Aktiviti:  - Memastikan semua peserta bersediakan untuk menjalankan aktiviti.
   - Ketua kumpulan melaporkan kepada jurulatih aktiviti.
                             - Jurulatih mengedarkan borang penilaian sebelum aktiviti kepada peserta
                             - Jurulatih memastikan semua peserta dapat mengikuti aktiviti yang   
                              dijalankan.

Selepas Aktiviti:  - Memastikan semua alatan yang digunakan mencukupi dan dikemas rapi
                - Mengedarkan borang penilaian selepas aktiviti kepada peserta
                             - Memberi rumusan berkaitan aktiviti yang dijalankan.
                             - Memberi ruang kepada peserta bersoal jawab dan menyatakan pendapat
                             - Ketua kumpulan melapor untuk bersurai dan menyatakan ucapan terima   
                               kasih untuk jurulatih.MODUL 2

Tajuk               : Bersatu Padu
                          Tajuk-tajuk pilihan
 - Rakyat Bersatu Negara Maju
                           - Bersatu Teguh Bercerai Roboh
                           - Kebudayaan Antara Kaum
                          
Kaedah             : Lakonan / Pidato
Masa                :  2 jam

Tempat              : Dewan
                          Tempat yang bersesuaian

Matlamat          : Melahirkan pelajar
Objektif            :- Mendidik pelajar mengenal erti kebahagiaan
                           - Memupuk  pelajar menjadi rakyat yang berguna kepada negara
                           - Memupuk perpaduan antara kaum.
                         
Kumpulan Sasar: Pelajar bukan Islam menengah dan rendah
Peralatan          : - P.A sistem
                          - Alatan yang bersesuaian dengan tajuk lakonan.

Personal           : - Ketua aktiviti
                           - Jurulatih
                           - Juruacara majlis
                           - peserta

Sebelum Aktiviti: - Mengenalpasti lokasi yang sesuai.
   - Memastikan peralatan, jurulatih dan juruacara ada dilokasi
                             - Memastikan peserta berpakaian sesuai.

 Semasa Aktiviti: - Memastikan semua peserta bersedia untuk menjalankan aktiviti.
  - Ketua kumpulan melaporkan kepada jurulatih aktiviti.
                            - Mengedarkan borang penilaian sebelum aktiviti.
                            - Memastikan setiap peserta mengikuti aktiviti.

Selepas Aktiviti: - Memastikan peratan yang digunakan mencukupi dan disimpan.
  - Mengedarkan borang penilaian selepas aktiviti.
                            - Jurulatih membuat rumusan aktiviti yang dijalankan.
                            - Ketua kumpulan melapor untuk bersurai dan menyatakan terima kasih
                              kepada jurulatih.
                            - Peserta beredar dari lokasi dengan tertib dan bersalaman sesama sendiri       
                              dan dengan jurulatih.SELAMAT HARI RAYA


SELAMAT HARI RAYA, MAAF ZAHIR DAN BATIN KAMI UCAPKAN KEPADA SEMUA JURULATIH PKN PERAK KHUSUSNYA YANG TELAH SUDI MENABUR BAKTI DI PKNCKUALAKANGSAR. JUGA KEPADA PESERTA KEM DAN GURU PENGIRING YANG TELAH BERTANDANG KE TEMPAT KAMI,  SEGALA KEKURANGAN, TERKASAR PERBUATAN DAN TUTUR KATA KAMI MOHON JUTAAN KEMAAFAN...

IKHLAS DARI : JURULATIH PKNC KUALA KANGSAR


Friday, 10 August 2012

IKHTIAR HIDUP

 

PENGENALAN

Kegiatan luar merupakan satu bidang rekreasi yang bersikap aktif kerana mempunyai cabaran dan risiko tertentu serta memerlukan ketahanan fizikal dan mental bagi membolehkan seseorang melakukan dan menghadapinya . Cabaran dan risiko inilah yang akan melahirkan apa yang disebut sebagai ‘adventure’. Pada masa ini semakin ramai masyarakat kita yang telah menjadikan kegiatan luar sebagai sebahagian aktiviti rekreasi yang boleh memenuhi masa lapang.

Dalam melaksanakan kegiatan luar kadang kala kita tidak akan menduga bahawa berlakunya perkara yang tidak diingini. Tersesat di dalam hutan, kemalangan dan kecemasan semasa melaksanakan aktiviti luar adalah sesuatu risiko yang perlu dihadapi oleh setiap pengamal kegiatan luar. Dalam keadaan seperti inilah seseorang yang sememangnya mempunyai daya ketahanan mental dan fizikal akan cuba berhadapan dengan apa jua keadaan demi menyambung terus kehidupan mereka. Kemahiran ikhtiar hidup adalah merupakan suatu amalan dan pelajaran yang amat berguna, terutamanya kepada mereka yang sememangnya sentiasa berminat dalam rekreasi yang berbentuk kegiatan luar. Kamus Dewan mentakrifkan ikhtiar sebagai pilihan atau berusaha mencari jalan bagi mencapai sesuatu maksud. Hidup pula ditakrifkan sebagai terus bernyawa atau bernafas. Perkataan ikhtiar hidup dapatlah dirumuskan sebagai sesuatu usaha atau mencari pilihan daripada pelbagai yang ada untuk terus hidup atau menyambung nyawa.


TUJUAN MENGETAHUI DAN MEMPELAJARI IKHTIR HIDUP

Para pencinta kegiatan luar sememangnya telah bersedia dengan setiap cabaran yang pasti akan dihadapi. Persediaan mental dan fizikal yang kukuh adalah diharapkan akan dapat membantu setiap ahli yang melakukan kegiatan luar agar mereka tidak mudah menyerah jika berlaku sesuatu yang tidak diingini ketika kegiatan luar. Diharapkan dengan mengetahui teknik ikhtiar hidup yang betul para peserta akan dapat menambahkan kemahiran dan pengetahuan mereka, khususnya dalam saat-saat yang memerlukan kemahiran tersebut.

Kemahiran dan teknik yang dipelajari juga secara tidak langsung akan memberikan keyakinan yang kukuh kepada setiap peserta dalam memilih pilihan-pilihan yang tepat dan jitu. Sebenarnya alam ciptaan Tuhan ini penuh dengan pelbagai khazanah yang boleh diterokai seperti firmannya yang bermaksud:

“ Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan dengan perutnya (menjalar) dan sebahagiannya berjalan dengan dua kaki, sedang sebahagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah mencipta apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa ke atas apa juga” ( Surah Al-Nur: 45)

“ Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pokok kurma. Tanam-tanaman yang bermacam- macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warna) dan tidak sama ( rasanya) “
( Surah Al-An”am: 141)

Kedua-dua maksud ayat di atas sudah cukup jelas kepada kita bahawa Tuhan telah mencipta alam ini dengan penuh kesempurnannya. Hanya kita perlu berikhtiar untuk mendaptkan segala yang disediakan oleh Allah s.w.t. Ini amat berkait rapat dengan apa yang sedang kita bincangkan. Penggunaan akal dan ikhtiar hidup yang sempurna sudah pasti dapat membimbing kita untuk terus memanfaatkan segala yang ada.

PRINSIP – PRINSIP IKHTIAR HIDUP

Ikhtiar Hidup merupakan satu usaha yang dipelbagaikan dan memerlukan pemilihan yang bijaksana bagi mengatasi rintangan atau risiko yang dihadapi berdasarkan kepada keadan dan situasi tertentu, maka dinyatakan beberapa prinsip ikhtiar hidup yang diharapkan dapat membantu dan membimbing kita dalam menghadapi situasi yang agak genting. Antara prinsip-prinsip ikhtiar hidup yang dicadangkan dan perlu diberi perhatian adalah seperti berikut :

Penggunaan Alam sekeliling

Pemerhatian yang tajam
Tumbuhan dan Haiwan
Bentuk muka bumi – Bukit, sungai, laut dll
Cakerwala
Kemudaratan yang minima

Berkeyakinan

Berprinsip

Beriman
Percaya dan berkeyakinan kepada diri sendiri

Bekerjasama dalam kumpulan

Tidak mementingkan diri sendiri
Bermuzakarah dan bermuafakat
Patuh kepada keputusan kepimpinan ( muwakal)
Berpegang kepada kata-kata nasihat berikut:
“ Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ”

Berkemahiran Tinggi

Mempunyai latihan yang cukup
Kejurulatihan
Pendidikan seumur hidup

Tidak Mudah Berputus Asa

Berusaha sedaya upaya
Berkeyakinan
Keiltizaman
Sujud kepada Tuhan

Ketakwaan

Beriman
Sentiasa berdoa

“ Dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi. Berapakah banyaknya kami tumbuhkan dibumi itu pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang baik ?”
(Surah Al-Syu’ara:7 dan 8)

Undang-undang asas ikhtiar hidup

Menyediakan tempat perlindungan
Menghidupkan api
Mencari sumber makanan
Rehat yang mencukupi


Kemahiran dan teknik ikhtiar hidup

Beberapa teknik dan kemahiran ikhtiar hidup yang dianggap penting dan boleh membantu di saat menghadapi situasi kegentingan adalah seperti berikut:

Kemahiran membina tempat perlindungan sementara / Membuat Pondok

Beberapa pertimbangan haruslah diambil kira oleh individu untuk membina tempat perlindungan sementara di dalam hutan. Pondok hutan ini adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu ada pada seseorang jika mengalami masalah di dalam hutan . Perkara berikut perlu diberi perhatian:

Pemilihan tempat

Keselamatan daripada binatang buas dan serangga
Kemudahan mendapatkan bekalan dan sumber air
Kemudahan mendapatkan sumber makanan
Kemudahan untuk mendaptkan sumber untuk membina pondok.
Sumber atau bahan untuk membina pondok
Rotan atau akar untuk menggantikan tali
Daun-daun yang lebar untuk membuat atap dan alas tempat tidur
Banir pokok sebagai dinding atau penghadang

Jangka Masa Kediaman
Jangka masa pendek memadai dengan membina secara sementara sahaja (kurang kukuh)
Jangka masa panjang memerlukan pembinaan yang lebih kukuh
Makanan

Buah-buah hutan
Pucuk kayu
Ikan dan kerang
Binatang dan burung

Bilangan anggota

Untuk satu orang
Untuk dua orang
Untuk lebih daripada dua orang


 
 
 
Jenis-jenis pondok

Pondok pelindung angin

Pondok ini didirikan dengan rangka bumbung berbetuk ‘ V’ terbalik. Bumbung ditongkat oleh dua batang tiang. Bumbung boleh dibuat dari apa saja jenis daun seperti daun bertam, nipah, senduduk, lalang dan sebagainya. Pondok ini sesuai didirikan di kawasan lereng bukit, kawasan permatang yang sempit , kawasan tanah lapang dan juga di kawasan tepi pantai.Pondok Pisang Sesikat

Pondok ini didirikan dalam keadaan mempunyai empat tiang. Tiang hadapan lebih tinggi dari tiang belakang. Bumbung dibuat curam kebelakang.Di bahagian hadapan dibuat cucur atap (tabir layar).Pondok ini juga boleh didirikan dengan menggunakan dua tiang sahaja. Di mana bahagian bumbung belakang diturunkan terus di atas tanah. Pondok ini sesuai didirikan di kawasan tanah tinggi dan dilereng bukit.

Pondok satu minggu

Pondok ini didirikan dengan menggunakan empat tiang, berlantai serta mempunyai tangga.Berbumbong seperti pondok yang lain. Di bahagian hadapan mempunyai cucur atap. Pondok ini baik kerana boleh didirikan dalam apa juga keadaan muka bumi. Kebiasaannya pondok ini didirikan untuk tempat tinggal dalam jangka masa satu minggu. Ianya juga dapat menghindarkan diri dari gangguan binatang-binatang buas.

Pondok Atas Paya

Pondok ini didirikan sama sahaja bentuknya dengan pondok satu minggu. Perbezaannya cma pondok ini didirikan dengan tiang yang tinggi melebihi tinggi satu orbg berdiri. Bahagian-bahagian yang terdapat dalam pondok ini terdiri dari bumbung, tiang, lantai dan tangga. Dibahagian bawah pondok disediakan gelagar tempat memasak. Pondok ini dibina bagi mengelakkan dari kawasan berair.

Perlindungan Semulajadi

Selain daripada beberapa jenis pondok di atas gua , banir pokok , anjung batu dan juga lereng lekuk juga amat sesuai dijadikan tempat untuk berteduh. Walau bagaimanapun pemilihan tempat tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu dari aspek keselamatan. Elakkan tempat-tempat yang berbahaya seperti kawasan batu-batu yang longgar kedudukannya, kawasan laluan angin, laluan binatang,sarang serangga dan sebagainya.

Kemahiran Memasak Tanpa Alat

Dalam konteks ikhtiar hidup kemahiran memasak tanpa alat amat perlu dipelajari dan dipraktikan oleh semua orang. Tanpa sebarang pengetahuan tentang ilmu hutan, tentulah amat sukar bagi kita untuk memasak tanpa dapur dan peralatan lain, Namun pengetahuan tentang ilmu hutan telah membuktikan persekitaran luar mempunyai banyak bahan untuk menggantikan perlatan harian. Antara bahan yang boleh digunakan untuk memasak ialah daun pisang, buluh, ubi kentang, tanah liat, ubi keledek dan berbagai bahan lain.

Memasak nasi menggunakan buluh

Ruas buluh boleh digunakan untuk memasak nasi. Teknik yang digunakan sama seperti memasak lemang. Seruas buluh dipotong dan dibersihkan. Ambil daun pisang muda dan gulungkan lalu masukkan ke dalam ruas buluh, Kemudian masukkan beras dan air ke dalam ruas buluh tersebut.Semasa memasak , tutup lubang buluh dengan menggunakan daun. Setelah air menjadi kering, kayu api perlu disuraikan bagi mengelakkan nasi menjadi hangus.

Nasi juga boleh dimasak menggunakan ruas buluh yang diletakkan secara melintang. Tebukan satu lubang bersegi empat ditengahnya.Buatkan pemegang.Bersihkan buluh tersebut sebelum diiisikan dengan beras.Pastikan sukatan beras sama dengan sukatan air bagi mengelakkan nasi menjadi keras atau sebaliknya.


Memasak Nasi dengan menggunakan daun pisang atau menggunakan skaf

Bagi mendapatkan hasil yang memuaskan rendamkan beras terlebih dahulu.Jika telah kembang bungkuskan beras tersebut dengan daun.Kemudian ikatkan dengan ketat. Beras yang telah siap dibungkus bolehlah direbus menggunakan buluh atau bekas lain. Sementara itu teknik memasak menggunakan skaf atau kain ialah dengan cara membungkuskan beras yang telah direndam tadi. Kemudian basahkan kain / skaf tersebut sebelum ditanam. Buatkan lubang yang tidak berapa dalam sekadar menimbus skaf tersebut. Kemudian pasangkan api di atasnya. Adalah baik jika di masak di atasnya terdapat bara api yang kuat.


Memasak telur dalam keledek atau ubi kentang

Potong sebiji ubi keledek atau ubi kentang yang lonjong kepada dua bahagian, kemudian korek sebahagian isi di dalamnya. Masukkan telur ke dalam ubi tersebut dan tangkupkan dengan sebatang kayu halus. Kemudian mesukkan ubi ke dalam lubang yang ditutup dengan penutup tin biskut yang mempunyai arang bakar di atasnya.

Memasak telur menggunakan batang pisang

Batang pisang boleh digunakan untuk merebus telur. Potong batang pisang dan buangkan bahagian dalamnya. Lapisan luar juga dibuang beberapa lapis supaya tidak terlalu tebal. Masukkan telur ke dalam batang pisang tersebut dan tangkupkan kedua-dua batang pisang tersebut. Kemudian ikatkan dengan tali yang mengambil masa yang lama untuk terbakar.

Menggoreng telur di atas batu

Panaskan sebiji batu yang agak besar. Apabila telah cukup panas kuiskan batu tersebut ke tepi. Ambil daun pisang atau daun hutan yang boleh digunakan untuk memasak dan letakkan di atas batu yang sedang panas lalu pecahkan telur di atas daun pisang tersebut. Dalam beberapa minit sahaja telur tersebut akan menjadi masak. Dan hasilnya pasti memuaskan.

Memasak telur di dalam tanah atau disalut dengan tanah liat

Telur yang telah disalut dengan tanah liat di masukkan ke dalam api atau bara api yang masih kuat.Apabila tanah liat telah kering, satu letupan kecil akan kedengaran untuk menandakan telur tersebut telah masak. Selain itu kaedah lain yang boleh digunakan ialah dengan membuat lubang kecil pada tanah dan masukkan telur tersebut. Tutupkan lubang tersebut dengan tanah.Kemudian pasangkan api di atasnya.


Memanggang burung , ayam dan ikan
 

Burung atau ayam yang hendak dipanggang dibungkus dengan tanah liat tanpa membuang buluhnya. Kemudian masukkan ke dalam bara api. Apabila telah masak bulu ayam atau burung akan tertanggal daripada kulitnya dan melekat di tanah liat. Selain daripada itu ikan atau daging juga boleh dibakar di atas bara api. Caranya dengan mengpitkan ikan atau daging tersebut dengan sebatang buluh yang telah diubahsuai sebagai penyepit. Masak di atas bara api bagi mengelakkan masakan tersebut menjadi hangus.Daging atau ikan menjadi lebih sedap lagi jika dibubuh dengan perasa seperti garam, kicap dan sebagainya.

Membuat roti ‘twist’

Roti ini dibuat daripada tepung gandum yang telah diuli dengan sedikit garam dan air. Sebatang buluh atau kayu kecil digunakan untuk melilit tepung tersebut.Semasa melilit tepung tersebut pastikan ianya tidak terlalu tebal kerana jika tebal bahagian di dalamnya akan menjadi lambat masak. Jika perlu majerin atau keju boleh disapulan di bahagian atasnya apabila telah masak bagi menambahkan keenakkannya.

Kemahiran Menghidupkan Api

Api sangat penting untuk memasak, memanaskan badan pada waktu malam dan menakutkan atau menghalau haiwan liar. Sementara asapnya dapat melindungi diri daripada serangan nyamuk dan agas. Terdapat tiga jenis kayu yang sering digunakan untuk menghidupkan api iaitu:

i. Ranting kering – Ranting yang digunakan untuk menyalakan api
ii. Kayu lambat terbakar – Kayu yang menghasilkan bara untuk
memanggang
iii. Kayu cepat terbakar – Kayu yang terbakar dengan kuat.

Tapak yang digunakan untuk menghidupkan api mestilah dalam keadaan kering, jauh daripada khemah atau pokok dan dilindungi dengan batu, kayu atau tanah supaya apinya tidak merebak ke tempat lain. Walau bagaimanapun tidak dinafikan akan timbul masalah jika dalam keadaan hari hujan. Hujan yang turun akan menyebabkan bahan yang mudah terbakar amat sukar dicari. Namun ada beberapa cara yang boleh dicuba. Dapatkan beberapa potong kayu yang agak besar. Belah bahagian luar yang basah dan gunakan hanya bahagian dalam yang kering. Sekiranya sukar untuk membelah kayu tersebut kita boleh meraut bahagian permukaan luar sama seperti membuat ‘ bunga jarau’. Gunakan bahagian dalam yang kering.


Beberapa cara menghidupkan api cara kuno dapat dibuat dengan menggunakan kaedah berikut:

Geselan buluh dengan buluh

Buluh yang digunakan adalah buluh yang betul-betul kering .Jika perlu dijemur hingga kering.Buluh yang pertama dibelah sebesar 2 cm. Dipotong melintang sedikit sahaja ditengah-tengahnya seperti lurah. Disebelah dalam buluh itu ditebuk sedikit supaya buluh itu mudah mendapatkan api apabila digeserkan. Ditempat itu juga akan diletakkan rabuk untuk menangkap api yang telah terhasil dari geseran buluh. Sebatang lagi buluh lagi yang sama besarnya dibuat bagi tujuan pengepit rabuk dan dicantumkan kedua dua bahagian dalam buluh yang pertama tadi. Kemudian ambil sebatang buluh lagi yang lebih kurang sama besarnya ditajamkan sebelahnya sahaja seperti mata parang. Cara untuk mendapatkan api dilakukan dengan mengesel bahagian buluh yang tajam pada buluh yang telah dicantumkan tadi.Pada permulaan buluh digeselkan dengan
perlahan-lahan dan dipercepatkan setelah mendapat tekniknya.Buluh yang menjadi panas akan mengeluarkan api. Api
itu kemudian akan ditangkap oleh rabok yang telah diletakkan , cara untuk mengetahui bahawa buluh itu telah menangkap api ialah apabila asap telah keluar daripada geseran.

Panah dengan busar (Kayu dengan kayu / kayu dengan buluh)

Dalam, teknik membuat api secara ini alat-alatnya terbahagi kepada dua bahagian iaitu:
i. Bahagian Panah
Siapkan sebatang kayu bulat sebesar ibu jari disatu hujungnya Ditajamkan. Di hujung satu lagi dibuat lubang yang berupa jarum.Ambil sekeping kayu untuk busar buatkan lubang ditengah, Dihujung tadi diikat dengan tali dan hujung yang satu lagi diikat. Piring berbentuk leper bulat yang berlubang ditengah dimasukkan dahulu sebagai pengimbang.
ii. Bahagian kedua (Pelapik)
Bahagian pelapik ialah sebatang kayu atau juga menggunakan Buluh. Caranya ialah buat sedikit tapak untuk busir memusing. Selepas semuanya siap, panah tadi dipusingkan sedikit kepada Tali busir, seterusnya dihenjutkan supaya ia terus berpusing dengan piring pengimbang sehingga keluar asap.Setelah cukup Panas keluarkan panah dan tiup kayu pelapik pada kayu yang Berasap di sinilah api akan dihasilkan.


Gobek Api
Selain dari cara yang diterangkan di atas,penggunaan gobek api boleh juga menghasilkan api.Cara membuatnya dengan mencari teras kayu yang keras seperti cengal,meranti dan sebagainya.Tebuk satu lubang gobek yang dalamnya lebih kurang 3 cm, besar lubang sebesar anak jari kemudian cari kayu yang keras juga untuk
Dijadikan anak gobek. Besar anak gobek yang hendak dibuat adalah semuat dengan lubang gobek tadi, dihujung anak gobek diraut sedikit kemudian dililit dengan benang dan disapukan dengan lemak binatang, tujuannya untuk mengetatkan lubang tersebut, dihujung batang anak gobek tadi juga dibuat sedikit lubang untuk diletakkan rabok. Setelah persiapan dibuat masukkan anak gobek dimulut lubang gobek dan pukul dengan cara mengejut (menggunakan tapak tangan) dengan cara mengejut juga anak gobek ditarik keluar, cepat lihat, api akan terhasil dirabok pada hujung gobek

Pembalik cahaya
Untuk mendapatkan api menggunakan cara ini ialah dengan memasukkan rabok pada tengah pemancar lampu suloh, kemudian pancarkan ke matahari. Bentuk pancaran matahari ke rabok akan menjadikan satu titik halus yang bersilau.Tunggu dalam beberapa saat.Api akan terhasil apabila pancaran matahari tersebut cukup panas dan terus membakar.

Kemahiran Membina Jerat/perangkap dan alat tangkapan

Kemahiranmembina jerat/perangkap dan alat tangkapan juga amat perlu diketahui oleh individu yang gemarkan kegiatan luar. Malang tidak berbau. Jika berlaku sesuatu di dalam hutan atau kawasan pergunungan dengan kemahiran yang ada sudah pasti dapat membantu mengurangkan risiko yang dihadapi. Banyak sumber alam sama ada di kawasan hutan dan pergunungan yang dapat dijadikan alat untuk membuat jerat dan alat tangkapan lain. Antara bahan yang biasa digunakan adalah seperti buluh, rotan, anak kayu dan akar kayu. Sementara bahan-bahan yang boleh dijadikan umpan seperti buah-buahan, denak dan benda yang busuk (bangkai haiwan)

Jenis Jerat dan alat tangkapan

Lukah untuk menangkap ikan
Bubu
Serkap
Jerat pintas
Jebak
Getah Terap
Lembing untuk menangkap ikan
Jerat lubang
Jerat bakul atau kotak


Perangkap terbahagi kepada dua:

i. Perangkap berumpan

Perangkap jenis ini kadangkala serupa sahaja bentuknya dengan perangkap yang tidak menggunakan umpan. Dengan menggunakan umpan ia akan menarik perhatian binatang yang hendak ditangkap supaya masuk ke dalam perangkap. Tempat yang hendak di pasang hendaklah bersesuaian dengan jenis binatang yang hendak ditangkap.Tentukan terlebih dahulu apakah binatang yang hendak ditangkap dan apakah umpan yang sesuai bagi binatang tersebut.
ii. Perangkap tidak menggunakan umpan

Perangkap jenis ini pula tidak memerlukan apa-apa umpan bagi menarik perhatian binatang. Tetapi yang perlu dalam persediaan memasang perangkap jenis ini adalah dengan cara melihat kepada kesan perjalanan, tempat binatang bermain atau tempat binatang tersebut mencari makan atau minum. Kebiasannya jerat jenis ini tidak memilih apa jenis binatang. Asalkan binatang melalui sahaja perangkap ia pasti akan terjerat. Binatang yang biasa dijerat menggunakan perangkap ini seperti seladang, kijang,landak,rusa dan sebagainya.

Jerat Bidas

Jerat atau perangkap jenis ini boleh digunakan dengan umpan ataupun tidak. Jerat jenis ini menggunakan kayu panjang yang menjadi sebagai pembidas serta tali sebagai penjerat, Binatang yang sesuai dijerat menggunakan jerat ini ialah seperti ayam hutan, burung dan juga tupai.